Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | K | L | N | P
Number of items: 15.

A

Auer Ádám, Papp Tekla: Rövid áttekintés a software fogalmáról a magyar szerzői jogban.
JOGELMÉLETI SZEMLE, (14) 2. pp. 10-16. ISSN 1588-080X (2013)

B

Berki Gabriella: Defining cross-border patient mobility: conceptual remarks.
In: Opuscula Szegediensia 5. Lectiones Iuridicae 7. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 169-181. (2013) ISBN 978-615-5300-03-5

D

Dudás Attila, Papp Tekla: Atipikus szerződések Magyarországon és Szerbiában.
DEBRECENI JOGI MŰHELY, (10) 3. pp. 1-16. ISSN 1787-775X (2013)

G

Gál Andor: A Debreceni Ítélőtábla harmadfokú döntése a kerítésről: A gyermekprostitúció kizsákmányolásának büntetőjogi megítélése a gyakorlatban.
JOGESETEK MAGYARÁZATA, (Hallgatói különszám). pp. 4-10. ISSN 2061-4837 (2013)

H

Homoki-Nagy Mária: Egy adóssági per története.
In: A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 95-110. (2013) ISBN 978-963-306-227-2

K

Karsai Krisztina: Cross-Border Investigations and the Protection of Fundamental Rights. The Perspective of Domestic Legal Systems.
In: Transnational inquiries and the protection of fundamental rights in criminal proceedings. Springer Verlag, Heidelberg, pp. 419-438. (2013) ISBN 9783642320118

Karsai Krisztina: Rendészet és tudomány.
Novum-Tech Kft., Szeged. (2013) ISBN 9789630875363

L

Lukács Adrienn: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a munkahelyi kamerákra.
DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, (7) 2. Terjedelem: 32 p.-Azonosító: 2013-2-13.pdf.. ISSN 1789-0446 (2013)

Lukács Adrienn: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a munkahelyi kamerákra.
In: Tudományos Diákköri Szemle 2013. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 212-240. (2013)

N

Nótári Tamás, Papp Tekla: The problem of simultaneous death in the law of inheritance - historical and comparative approaches.
FIAT IUSTITIA, (2013) 2. pp. 12-28. ISSN 1224-4015 (2013)

P

Papp Tekla: Alapvetések a támogatási szerződés kapcsán.
In: Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, pp. 507-520. (2013) ISBN 978-963-642-559-3

Papp Tekla: Economic crisis - contractual relations in Hungary and in Europe.
ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES, (2) 1. pp. 117-126. ISSN 2285-6293 (2013)

Papp Tekla: Economic crisis - the limits of the flexibility of contract law in Hungary.
COMPARATIVE LAW REVIEW (TORUN), (16). pp. 39-51. ISSN 0866-9449 (2013)

Papp Tekla: "Jogi és lénytani személyiség" - a Grosschmid-i jogi személy kategória elemzése a hazai jogfejlődés tükrében.
In: Grosschmid gondolatai és az új magyar Ptk. : tanulmánykötet. Miskolci Konferenciák . Novotni Alapitvány, Miskolc, pp. 55-65. (2013) ISBN 978-963-9360-88-4

Papp Tekla: Opuscula Civilia: magánjogi látlelet = Report on Hungarian private law = Befundbericht über das ungarische Privatrecht.
Lectum Kiadó, Szeged. (2013) ISBN 9789639640450

This list was generated on 2019. július 19. 03:59:06 CEST.