Items where Author is "Molnár, Gyöngyvér"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 74.

Molnár, Gyöngyvér: Kutatás-fejlesztés és innováció az oktatásban: A „Szegedi Műhely” informatikai fejlesztései és gyakorlati alkalmazásuk.
CIVIL SZEMLE, 17 (Különszám). pp. 93-104. ISSN 1786-3341 (2020)

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: Making the Psychological Dimension of Learning Visible: Using Technology-Based Assessment to Monitor Students’ Cognitive Development.
In: Advancements in Technology-Based Assessment: Emerging Item Formats, Test Designs, and Data Sources. Frontiers Media SA, Lausanne, pp. 138-153. (2020) ISBN 9782889635061

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér: Online Diagnostic Assessment in Support of Personalized Teaching and Learning: The eDia System.
In: Advancements in Technology-Based Assessment: Emerging Item Formats, Test Designs, and Data Sources. Frontiers Media SA, Lausanne, pp. 183-196. (2020) ISBN 9782889635061

Mousa, Mojahed, Molnár, Gyöngyvér: Applying Computer-based Testing in Palestine: Assessing Fourth and Fifth Graders Inductive Reasoning.
Journal of Studies in Education, 9 (3). Terjedelem: 13-Azonosító: 14799. ISSN 2162-6952 (2019)

Csapó, Benő, Hotulainen, Risto, Pásztor, Attila, Molnár, Gyöngyvér: Az induktív gondolkodás fejlődésének összehasonlító vizsgálata: online felmérések Magyarországon és Finnországban.
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 7 (3-4). pp. 5-24. ISSN 2063-9546 (2019)

Molnár, Gyöngyvér, Turcsányi-Szabó, Márta, Kárpáti, Andrea: Az interaktív tanulási környezetektől a módszertani megújuláson át a kreatív önkifejezésig.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 69 (11-12). pp. 53-70. ISSN 1215-1807 (2019)

Mousa, Mojahed, Molnár, Gyöngyvér: The Feasibility of Computer-based Testing in Palestine Among Lower Primary School Students: Assessing Mouse Skills and Inductive Reasoning.
Journal of Studies in Education, 9 (2). Terjedelem: 16-Azonosító: 14517. ISSN 2162-6952 (2019)

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: How to Make Learning Visible through Technology: The eDia-Online Diagnostic Assessment System.
In: CSEDU 2019 : Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS, Heraklion, pp. 122-131. (2019) ISBN 9789897583674

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: Making the Psychological Dimension of Learning Visible: Using Technology-Based Assessment to Monitor Students’ Cognitive Development.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 10. ISSN 1664-1078 (2019)

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér: Online Diagnostic Assessment in Support of Personalized Teaching and Learning: The eDia System.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 10. Terjedelem: 14-Azonosító: 1522. ISSN 1664-1078 (2019)

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: Technology-based diagnostic assessments for identifying early learning difficulties in mathematics.
In: International Handbook of Mathematical Learning Difficulties: From the Laboratory to the Classroom. Springer Nature Switzerland AG, HEIDELBERG, pp. 683-707. (2019) ISBN 9783319971483

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: A diagnosztikus mérési rendszer technológiai keretei: az eDia online platform.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (4-5). pp. 16-32. ISSN 1215-5233 (2019)

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság értékelésére kidolgozott rendszer a Szegedi Tudományegyetemen: elméleti keretek és mérési eredmények.
EDUCATIO, 28 (4). pp. 705-717. ISSN 1216-3384 (2019)

Habók, Anita, Magyar, Andrea, Molnár, Gyöngyvér: A magyar diákok tanulási stratégiáinak változása az iskolába lépéstől az egyetemi tanulmányokig.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 119 (1). pp. 53-73. ISSN 0025-0260 (2019)

Wu, Hao, Molnár, Gyöngyvér: Computer-Based Assessment of Chinese Students’ Component Skills of Problem Solving: A Pilot Study.
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY, 8 (5). pp. 381-386. ISSN 2010-3689 (2018)

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: The Efficacy and Development of Students' Problem-Solving Strategies During Compulsory Schooling: Logfile Analyses.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 9. Terjedelem: 17 p.-Azonosító: 302. ISSN 1664-1078 (2018)

Wu, Hao, Molnár, Gyöngyvér: Interactive problem solving: Assessment and relations to combinatirial and inductive reasoning.
JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESEARCH, 26 (1). pp. 90-105. ISSN 2247-1537 (2018)

Nagy, Gyula, Molnár, Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése a hivatkozási szokások és a hivatkozási hálózatok tükrében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 118 (3). pp. 203-235. ISSN 0025-0260 (2018)

Greiff, Samuel, Molnár, Gyöngyvér, Martin, Romain, Zimmermann, Johannes, Csapó, Benő: Students' exploration strategies in computer-simulated complex problem environments: A latent class approach.
COMPUTERS & EDUCATION, 126. pp. 248-263. ISSN 0360-1315 (2018)

Szabó, Dóra Fanni, Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: A személyre szabott értékelés és a differenciált fejlesztési rendszer.
In: Gyógypedagógia dialógusban. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar; Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Budapest, pp. 18-27. (2018) ISBN 9789637155802

Molnár, Gyöngyvér, Magyar, Andrea: A szóolvasó készség papíralapú és online értékelő-fejlesztő rendszere.
In: Funkcionális analfabetizmus – Megelőző fejlesztési lehetőségek. Mozaik Kiadó, Szeged, pp. 123-140. (2018) ISBN 9789636978136

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér: Assessment-based, personalized learning in primary education.
In: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Institute of Knowledge Asset Management; Arts for Business Ltd; University of Basilicata; GSOM - St. Petersburg University, Szentpétervár, pp. 443-449. (2017) ISBN 978-88-96687-10-9

Molnár, Gyöngyvér, Greiff, Samuel, Wustenberg, Sascha, Fischer, Andreas: Empirical study of computer based assessment of complex problem solving skills.
In: The Nature of Problem Solving. Educational Research and Innovation . OECD, Paris, pp. 125-140. (2017) ISBN 9789264273894

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: Exploration and learning strategies in an interactive problem-solving environment at the beginning of higher education studies.
In: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Institute of Knowledge Asset Management; Arts for Business Ltd; University of Basilicata; GSOM - St. Petersburg University, Szentpétervár, pp. 283-292. (2017) ISBN 978-88-96687-10-9

Nagy, Gyula, Molnár, Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése: tendenciák, szerzők, társszerzőségi együttműködés.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 117 (1). pp. 5-27. ISSN 0025-0260 (2017)

Csapó, Benő, Csíkos, Csaba, Korom, Erzsébet, Molnár, Gyöngyvér, Vidákovich, Tibor: Neveléstudományi kutatás és kutatóképzés.
MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (11). pp. 1339-1351. ISSN 0025-0325 (2017)

Csapó, Benő, Csíkos, Csaba, Korom, Erzsébet, Molnár, Gyöngyvér, Vidákovich, Tibor: Neveléstudományi kutatás és kutatóképzés.
In: Az oktatás korproblémái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 68-78. (2017) ISBN 978-963-312-275-4

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér: Potential for assessing dynamic problem-solving at the beginning of higher education studies.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 8. Azonosító: 2022-Terjedelem: 12 p.. ISSN 1664-1078 (2017)

Molnár, Gyöngyvér: Technológiaalapú tesztelés az oktatásban: a problémamegoldó képesség fejlődésének értékelése.
Más intézmény.

Molnár, Gyöngyvér: A problémamegoldó és tanulási stratégiák változása 11 és 19 éves kor között: logfile elemzések.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 117 (2). pp. 221-238. ISSN 0025-0260 (2017)

Molnár, Gyöngyvér: Interaktív problémamegoldó környezetben alkalmazott felfedező stra-tégiák hatékonysága és azok változása: logfájl-elemzések.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 116 (4). pp. 427-453. ISSN 0025-0260 (2016)

Molnár, Gyöngyvér, Bús, Enikő (szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia : Előadás-összefoglalók = CEA 2016 14. Conference on Educational Assessment : Program - Abstracts.
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2016) ISBN 978-963-306-478-8

Molnár, Gyöngyvér: A dinamikus problémamegoldó képesség mint a tudás elsajátításának és alkalmazásának képessége.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 26 (5). pp. 3-16. ISSN 1215-5233 (2016)

Magyar, Andrea, Pásztor, Attila, Pásztor-Kovács, Anita, Pluhár, Zsuzsa, Molnár, Gyöngyvér: A 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérésének lehetőségei.
In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Debrecen, pp. 230-243. (2015) ISBN 978-615-5509-17-9

Molnár, Gyöngyvér, Tongori, Ágota, Pluhár, Zsuzsa: Az informatikai műveltség online mérése.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 295-317. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Steklács, János, Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere.
In: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 15-31. (2015) ISBN 978-963-19-7935-0

Csapó, Benő, Steklács, János, Molnár, Gyöngyvér (szerk.): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest. (2015) ISBN 978-963-19-7935-0

Csapó, Benő, Korom, Erzsébet, Molnár, Gyöngyvér: Bevezetés.
In: A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 13-16. (2015) ISBN 978-963-19-7937-4

Csapó, Benő, Steklács, János, Molnár, Gyöngyvér: Bevezetés.
In: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 11-14. (2015) ISBN 978-963-19-7935-0

Csapó, Benő, Csíkos, Csaba, Molnár, Gyöngyvér: Bevezetés.
In: A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 11-13. (2015) ISBN 978-963-19-7936-7

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér, Nagy, József: A DIFER tesztek online változatával végzett mérések tapasztalatai.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 199-223. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Pásztor, Attila, Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: Technology-based assessment of creativity in educational context: the case of divergent thinking and its relation to mathematical achievement.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 18. pp. 32-42. ISSN 1871-1871 (2015)

Molnár, Gyöngyvér: A képességmérés dilemmái: a diagnosztikus mérések (eDia) szerepe és helye a magyar közoktatásban.
GÉNIUSZ MŰHELY: A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (MATEHETSZ) KIADVÁNYSOROZATA, 2. pp. 15-28. ISSN 2064-5449 (2015)

Csíkos, Csaba, Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: A matematika online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti alapjai.
In: A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 15-28. (2015) ISBN 978-963-19-7936-7

Csapó, Benő, Csíkos, Csaba, Molnár, Gyöngyvér (szerk.): A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest. (2015) ISBN 978-963-19-7936-7

Molnár, Gyöngyvér, Pásztor-Kovács, Anita: A problémamegoldó gondolkodás mérése online tesztkörnyezetben.
In: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 341-366. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1

Molnár, Gyöngyvér, Pásztor, Attila: A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér- és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 115 (3). pp. 239-254. ISSN 0025-0260 (2015)

Molnár, Gyöngyvér, Magyar, Andrea: A számítógép alapú tesztelés elfogadottsága pedagógusok és diákok körében.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 115 (1). pp. 47-64. ISSN 0025-0260 (2015)

Molnár, Gyöngyvér, Pásztor-Kovács, Anita: A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái.
Iskolakultúra, 25 (4). pp. 49-61. ISSN 1215-5233 (2015)

Magyar, Andrea, Molnár, Gyöngyvér: A szóolvasási készség online mérésére kidolgozott adaptív és lineáris tesztrendszer összehasonlító hatékonyságvizsgálata.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 115 (4). pp. 403-428. ISSN 0025-0260 (2015)

Korom, Erzsébet, Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: A természettudományi online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere.
In: A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 17-33. (2015) ISBN 978-963-19-7937-4

Csapó, Benő, Korom, Erzsébet, Molnár, Gyöngyvér (szerk.): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. (2015) ISBN 978-963-19-7937-4

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér, Nagy, József: Computer-Based Assessment of School Readiness and Early Reasoning.
JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 106 (3). pp. 639-650. ISSN 0022-0663 (2014)

Krkovic, Katarina, Pásztor-Kovács, Anita, Molnár, Gyöngyvér, Greiff, Samuel: New technologies in psychological assessment: The example of computer-based collaborative problem solving assessment.
INTERNATIONAL JOURNAL OF E-ASSESSMENT, 1 (1). pp. 28-41. ISSN 2045-9432 (2014)

Magyar, Andrea, Molnár, Gyöngyvér: A szóolvasási készség adaptív mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 114 (4). pp. 259-279. ISSN 0025-0260 (2014)

Molnár, Gyöngyvér, Korom, Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése : tanulmányok Csapó Benő tiszteletére : konferencia, Szeged, 2013. március 9.
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, Magyarország. (2013) ISBN 978-963-19-7494-2

Tóth, Edit, Molnár, Gyöngyvér: Az osztályok és iskolák közötti különbségek változása egy évtized távlatában Hódmezővásárhelyen.
In: Fejes József Balázs; Szűcs Norbert (szerk.) A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram: öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged, pp. 71-86. (2013)

Molnár, Gyöngyvér, Greiff, Samuel, Csapó, Benő: Inductive reasoning, domain specific and complex problem solving: relations and development.
THINKING SKILLS AND CREATIVITY, 9. pp. 35-45. ISSN 1871-1871 (2013)

Hülber, László, Molnár, Gyöngyvér: Papír és számítógép alapú tesztelés nagymintás összehasonlító vizsgálata matematika területén, 1-6. évfolyamon.
Magyar Pedagógia, 113 (4). pp. 243-263. ISSN 0025-0260 (2013)

Magyar, Andrea, Molnár, Gyöngyvér: Számítógép alapú adaptív és rögzített formátumú tesztelés összehasonlító hatékonyságvizsgálata.
MAGYAR PEDAGÓGIA, 113 (3). pp. 181-193. ISSN 0025-0260 (2013)

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér: Gondolkodási készségek és képességek fejlődésének mérése.
In: Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 407-439. (2012) ISBN 978-963-19-7233-7

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: Az 1-11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával.
Magyar Pedagógia, 111 (2). pp. 127-140. ISSN 0025-0260 (2011)

Molnár, Gyöngyvér: Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra.
Magyar Tudomány, 172 (9). pp. 1038-1047. ISSN 0025-0325 (2011)

Tóth, Edit, Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján.
Iskolakultúra, 21 (10-11). pp. 124-137. ISSN 1215-5233 (2011)

Farkasné Tóth, Krisztina, Molnár, Gyöngyvér, Latour, Thibaud, Csapó, Benő: Az online tesztelés lehetőségei és a TAO platform alkalmazása.
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 61 (1-5). pp. 8-22. ISSN 1215-1807 (2011)

Molnár, Gyöngyvér, R. Tóth, Krisztina, Csapó, Benő: Comparing paper-based and computer-based testing in the first grade.
In: 2011 AERA [American Educational Research Association] Annual Meeting, 8-12 April 2011, New Orleans. [1-10].

Molnár, Gyöngyvér: Playful fostering of 6- to 8-year-old students' inductive reasoning.
Thinking Skills and Creativity, 6 (2). pp. 91-99. ISSN 1871-1871 (2011)

Molnár, Gyöngyvér: Számítógépes játékon alapuló képességfejlesztés: egy pilot vizsgálat eredményei.
Iskolakultúra, 21 (6-7). pp. 3-11. ISSN 1215-5233 (2011)

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér, Farkasné Tóth, Krisztina: Comparing paper-and-pencil and online assessment of reasoning skills: A pilot study for introducing TAO in large-scale assessment in Hungary.
In: The Transition to Computer-Based Assessment. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 120-125. (2009) ISBN 978-92-79-11110-5

Molnár, Gyöngyvér, Kinyó, László (szerk.): PÉK 2009. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24–25.
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. (2009) ISBN 978-963-06-7134-7

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér, Kinyó, László: A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében.
Iskolakultúra, 19 (3-4). pp. 3-13. ISSN 1215-5233 (2009)

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér, Pap-Szigeti, Róbert, Farkasné Tóth, Krisztina: A mérés-értékelés új tendenciái: a papír- és számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálatai általános iskolás, illetve főiskolás diákok körében.
In: Új kutatások a neveléstudományokban, 2008. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, pp. 99-108. (2009) ISBN 978-963-503-401-7

Csapó, Benő, Molnár, Gyöngyvér, Farkasné Tóth, Krisztina: A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig : a pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái.
ISKOLAKULTÚRA, 3-4. pp. 3-16. ISSN 1215-5233 (2008)

Molnár, Gyöngyvér, Csapó, Benő: A képességek fejlődésének logisztikus modellje.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 13 (2). pp. 57-69. ISSN 1215-5233 (2003)

This list was generated on 2021. január 25. 19:21:14 CET.