Items where Author is "Hegyi, Ádám Alex"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 50.

Hegyi, Ádám Alex: Egy elfelejtett őrgróf Magyarországon : Bagi Zoltán Péter: Türkenlouis: Bádeni Lajos (1655–1707), Pécs‒Budapest, Kronosz Kiadó – Magyar Történelmi Társulat, 2019 (Sziluett: Korszerű történelmi életrajzok).
LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 50 (1). pp. 157-158. ISSN 0350-4158 (2020)

Hegyi, Ádám Alex: Egy új várostörténeti monográfia : Fejős Sándor (főszerk.) – Döbör András, Forró Lajos, Kávai Szabolcs, Molnár Tibor, Pető Bálint, Valkay Zoltán, Zakar Péter (szerk.): Magyarkanizsa monográfiája 1848‒1945 (Kanizsa monográfiája II.), Magyarkanizsa, József Attila Könyvtár – Délvidék Kutató Központ, 2018.
LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 50 (1). pp. 153-155. ISSN 0350-4158 (2020)

Hegyi, Ádám Alex: Esperesek műveltsége és életmódja a Békési Református Egyházmegyében (1686)1712 és 1774 között.
In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2019 I. kötet. Reformáció Öröksége Könyvek, I. kötet (3/1). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 103-118. (2020) ISBN 9786155961366

Hegyi, Ádám Alex: Frühneuzeitliche Disputationen : Polyvalente Produktionsapparate gelehrten Wissens.
GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1-2). pp. 206-210. ISSN 2061-5132 (2020)

Hegyi, Ádám Alex: Hogyan lesz magánkönyvtárból közösségi könyvtár? : Példák két délvidéki református egyházmegye lelkészi könyvtáraira a 18–19. század fordulóján.
In: Könyvek magántulajdonban (1770-1820). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 87-98. (2020) ISBN 9786155478901

Hegyi, Ádám Alex: Közigazgatási, földesúri és egyházi iratok a hazai 18. századi református egyháztörténet-írás szolgálatában.
In: Vértelen ellenreformáció. Reformáció Öröksége Könyvek (2.). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 227-257. (2020) ISBN 9786155961380

Hegyi, Ádám Alex: Moderner Zeitgeist – veraltete Lesestoffe : Bibliotheken reformierten Pfarrer um die Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts im Königreich Ungarn.
In: Les bibliothèques et l’économie des connaissances Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L'Europe en réseaux : contribution á l'histoire de la culture écrite 1650–1918 = Vernetztes Europa : Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650–1918 (8.). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 118-135. (2020) ISBN 9789637451577

Hegyi, Ádám Alex: Moloch bálvány Vadászon : A református öntudat és a reformáció emlékének összekapcsolódása a 18. században a Körös-Maros Közi Szent Társaságban.
In: KRE 100. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kiadása, Nagyvárad, pp. 376-397. (2020) ISBN 9789730318135

Hegyi, Ádám Alex: Spuren der Rezeption von Basler Dissertationen ungarländischer Medizinstudenten im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert.
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 120. pp. 269-275. ISSN 0067-4540 (2020)

Hegyi, Ádám Alex: Die Rolle von Samuel Werenfels in Bezug auf die Milderung von konfessionellen Auseinandersetzungen im Königreich Ungarn im Laufe des 18. Jahrhunderts.
ZWINGLIANA, 46. pp. 197-221. ISSN 0254-4407 (2019)

Hegyi, Ádám Alex (forráskiad.): Hungarica in der Dissertationssammlung des Nürnberger Naturforschers und Arztes Christoph Jacob Trew (1695–1769).
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, BUDAPEST. (2019) ISBN 9789637451423

Hegyi, Ádám Alex: A Körös-Maros Közi Szent Társaság egyházigazgatása 1731 és 1821 között.
DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 6 (1). pp. 5-19. ISSN 2416-223X (2019)

Hegyi, Ádám Alex: Milyen szerepet játszottak az inventáriumok a kulturális emlékezet alakításában az írásbeliség alacsony fokán álló reformátusok között a Magyar Királyság délkeleti részében a 18. században?
In: HIT 2018. Hagyomány, Identitás, Történelem. Károli Gáspár Református Egyetem és L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 117-133. (2019) ISBN 9789634145707

Hegyi, Ádám Alex: Mária Terézia alakja a református kegyességben a Körös-Maros Közi Szent Társaságban.
In: Második Mária. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 65-76. (2019) ISBN 9789635089048

Hegyi, Ádám Alex: Repozitórium használata az egyháztörténeti kutatásokban: a Békési Református Egyházmegye kora újkori forrásainak feldolgozása E-Prints rendszerben.
In: A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben: Egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 188-201. (2019) ISBN 9786069349892

Hegyi, Ádám Alex: „A későbbi kor tanúságára”: bácskai református gyülekezetek Szász Károly püspök 1885. évi látogatásának tükrében.
BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, 86 (1). p. 109. ISSN 1450-6831 (2019)

Hegyi, Ádám Alex, Cora, Zoltán: The Dual Foundation of the Rittberg (Végvár/Tormac) Reformed Parish in 1786 and 1794.
ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES HISTORICA, 22/II. pp. 313-329. ISSN 1453-9306 (2018)

Hegyi, Ádám Alex: Református kertészközségek megszervezése a Dél-Alföldön a 18–19. század fordulóján.
DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5. (1.). pp. 73-84. ISSN 2416-223X (2018)

Hegyi, Ádám Alex: Reformátusok betelepülése a Bánátba a 18. század végén.
In: „Sem magasság, sem mélység nem rettent!” Tanulmánykötet a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben rendezett emlékkonferencia előadásaiból. Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Kishegyes, pp. 95-108. (2018) ISBN 9788680612058

Hegyi, Ádám Alex: Szőnyi Pál (1750–1792) Szőnyi Benjámin imposztor fia.
In: Szőnyi 300. Ótemplomi Református Egyházközség, Hódmezővásárhely, pp. 35-46. (2018) ISBN 9786150037493

Hegyi, Ádám Alex: Tárgykultúra vagy könyvkultúra?: református könyves műveltség a Magyar Királyság délkeleti területén a 18. század második felében.
In: A reformáció öröksége: egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 544-560. (2018) ISBN 9786069349885

Hegyi, Ádám Alex: Von wem und warum wurde die Predigt des reformierten Pfarrers Mihály Komáromi H. (1690?–1748) aus Debrezin über die Krönung von Maria Theresia zur böhmischen Königin im 18. Jahrhundert gelesen?
CORNOVA: REVUE CESKÉ SPOLECNOSTI PRO VYZKUM 18. STOLETÍ, 8 (1). pp. 7-20. ISSN 1804-6983 (2018)

Hegyi, Ádám Alex: Wie beeinflusste ein ländlicher reformierter Prediger und Schriftsteller sein Lesepublikum am Ende des 18. Jahrhunderts im Königreich Ungarn?: Der Erfolg der Bibelkommentare von William Burkitt und Friedrich Eberhard Rambach an der Peripherie des westlichen Christentums.
In: Sunt libri mei…. Moravská zemská knihovna v Brně, Brno, pp. 98-112. (2018) ISBN 9788070512623

Hegyi, Ádám Alex: "...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos..." : az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között.
A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen. (2018) ISBN 978-615-80158-7-5

Hegyi, Ádám Alex: A bánsági református egyházközségek történetének kutatása.
BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, 82 (1). pp. 59-62. ISSN 1450-6831 (2018)

Hegyi, Ádám Alex: „Hungarica” in der Sammlung von Universitätsschriften Trews.
JAHRESBERICHT DER BUCHWISSENSCHAFT AN DER FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITäT ERLANGEN-NŰRNBERG : FORSCHUNG UND LEHRE, 8. pp. 33-36. ISSN 2195-903X (2017)

Hegyi, Ádám Alex: A Rittbergi (Végvár/Tormac) Református Egyházközség kettős megalapítása 1786-ban és 1794-ben.
DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 4 (2). pp. 5-18. ISSN 2416-223X (2017)

Hegyi, Ádám Alex: A delbeljácsai református egyház megszervezésének első dokumentuma: 1795.
BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, 81 (4). pp. 26-31. ISSN 1450-6831 (2017)

Hegyi, Ádám Alex: A hétköznapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711-1821 között: digitális dokumentációs tár kialakítása.
In: Programok és tanulmányok. Felvilágosodás - Lumieres - Enlightnement - Aufklarung (6). JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 151-159. (2017) ISBN 978-963-315-346-8

Hegyi, Ádám Alex: Die Beziehung zwischen den reformierten und katholischen Glaubensstreiten und der Religionstoleranz am Ende des 18. Jahrhunderts im südöstlichen Teil des Königreichs Ungarn.
In: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, Anglia, pp. 229-243. (2016) ISBN 978-1-4438-8735-9

Hegyi, Ádám Alex: Fábián János békési református tanító veszedelmes könyvei.
In: MONOKgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 260-267. (2016) ISBN 978-963-09-8702-8

Hegyi, Ádám Alex: Jan-Andrea Bernhard: Konsolidierung des reformierten Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone.
ZWINGLIANA, 43. pp. 428-431. ISSN 0254-4407 (2016)

Hegyi, Ádám Alex, Szögi, László: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526-1919: Ungarländische Studenten an schweizerischen Universitäten und Hochschulen 1526-1919.
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 23 . ELTE Egyetemi Levéltár, Budapest, Magyarország. (2016) ISBN 9789632847719

Hegyi, Ádám Alex: Miért csalódott Szőnyi Benjámin a fiziko-teológiában?
In: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, Magyarország, pp. 354-362. (2016) ISBN 978-963-318-575-9

Hegyi, Ádám Alex, Cora, Zoltán (ford.): PROBLEMS ARISING FROM WITHHOLDING INFORMATION IN THE PRACTICE OF THE REFORMED CHURCH IN THE SOUTH-EASTERN PART OF THE HUNGARIAN KINGDOM AT THE TURN OF THE 18th AND THE 19th CENTURIES.
ISTRAZIVANJA, 27. pp. 153-167. ISSN 0350-2112 (2016)

Hegyi, Ádám Alex: Református közösségek viszonya a vallási türelemhez és a felekezetek uniójához Délkelet-Magyarországon a 18–19. század fordulóján.
In: Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18-19. században. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, Magyarország, pp. 137-151. (2016) ISBN 9786158015844

Hegyi, Ádám Alex: Samuel Werenfels (1657-1740) szerepe a magyarországi felekezeti szembenállások csökkentésében a 18. században.
In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon: 1650-1750. SZTE Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, pp. 303-314. (2016) ISBN 978 963 306 477 1

Hegyi, Ádám Alex: Vallásellenes mozgalmak terjedése a Békés-(Bánáti) Református Egyházmegyében a 18-19. század fordulóján.
DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 3 (1). pp. 5-16. ISSN 2416-223X (2016)

Hegyi, Ádám Alex: "...le fordította és ki is nyomtattatta... de a mellybe sok kárt vallott...": Szalay Pál fordításai és a 18. századi könyvkiadás.
In: Nunquam autores, semper interpretes: A magyarországi fordításirodalom a 18. században. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, Magyarország, pp. 257-270. (2016) ISBN 978-615-5478-25-3

Hegyi, Ádám Alex: A lelkész és a gyülekezet viszonya 1802-ben Úri Sándor gyomai káplán esetének tükrében.
ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 258-272. ISSN 0014-1798 (2016)

Hegyi, Ádám Alex: Komáromi H. Mihály (1690?-1748) debreceni lelkész prédikációja Mária Terézia cseh királynővé való koronázása alkalmából.
In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem": Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, Magyarország, pp. 77-91. (2015) ISBN 978-963-12-1037-8

Hegyi, Ádám Alex: A Kárpát-medencéből a Rajna partjára: A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére a 18. században.
A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen. (2015) ISBN 978-963-12-1038-5

Hegyi, Ádám Alex: Környei István és Literáti József zürichi könyvvásárlásai.
EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 16 (2). pp. 109-111. ISSN 1585-7476 (2015)

Hegyi, Ádám Alex: Magyarországi orvostanhallgatók Bázelben készült disszertációinak szerepe a hazai orvostársadalom ismereteinek alakításában a 18. században.
GERUNDIUM, 6 (3-4). pp. 29-40. ISSN 2061-5132 (2015)

Hegyi, Ádám Alex: Die Universität zu Basel und die ungarischen Studenten reformierten Bekenntnisses.
In: Basel als Zentrum des geistigen Austausch in der frühen Reformation. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, pp. 339-355. (2014)

Hegyi, Ádám Alex: Előszó.
In: Szemian Mihály tanulmányútja : 1770-74-ben Halléban, Jénában és más hét hét egyetemen, úti emlékkönyve alapján. Művelődéstörténeti könyvtár lelőhely sorozat . Primaware, Szeged, Magyarország, pp. 4-5. (2014) ISBN 978-963-306-174-9

Hegyi, Ádám Alex: „…a bé küldött informationak vélünk való nem közlése…”: Információk akadályozása és terjesztése a Békési Református Egyházmegyében a 18 – 19. század fordulóján.
JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA, 2014 (3). Paper-http://communicatio.hu/jelkep/2014/3/hegyi_adam.htm. ISSN 0209-584X (2014)

Hegyi, Ádám Alex: "...hogy a maga munkája helyett a másét mondotta el...": a református gyülekezet plágiumvitája Hódmezővásárhelyen a XVIII. század végén.
FONS-Forráskutatás és Történeti Segédtudományok, 21 (4). pp. 431-459. ISSN 1217-8020 (2014)

Hegyi, Ádám Alex: A túlvilágról alkotott elképzelések a szentesi református gyülekezetben a 18. század végén.
In: Menny és pokol a barokk kori ember életében. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (7). MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop, Budapest, pp. 135-148. (2014) ISBN 978-963-308-190-7

Hegyi, Ádám Alex: Hungarica-Eintragungen im Stammbuch von Johann Heinrich Fries (1639-1718): Die ersten ungarländischen Studenten in Zürich 1677-1720.
In: Reformierte Orthodoxie und Aufklärung: Die Zürcher Hohe Schule im 17. und 18. Jahrhundert. Böhlau Verlag, Wien; Köln; Weimar, pp. 189-207. (2012) ISBN 978 3 412 20929 2

This list was generated on 2021. január 20. 05:48:34 CET.